-
 
To Sprog - En udfordring
 
Sådan lød titlen på statens seneste sprogprojekt over for tosprogede børn. I titlen ligger der en antagelse om at det er svært at lære dansk og at det er særligt svært, når man er tosproget.
 
Det er vi ikke enige i hos Ordglæde. Barnet har et særligt talent for sprogtilegnelse. Nok er sprogprocessen anderledes, når man skal beherske mere end et sprog. Talentet er dog en kendsgerning. Dette vender problematikken på hovedet. Det er først og fremmest undervisningsinstitution og lærere, der må stilles krav til.  
 
Undervisningspakker:
 
Drama og teater
Dramaet defineres som den kropslige og mundtlige sociale leg. Vi leger sproget ind. Dette via rollespil, præsentationsøvelser, huskelege, gæt og grimasser, lydøvelser, grammatikøvelser. 
Teaterforestillingen defineres som den kunsterisk ambitiøse produktion, som fremvises for et publikum. Den kommunikative situation; publikum versus skuespiller, gør teateret oplagt til sprogindlæring: Publikum er dansk og det stiller krav om korrekt grammatik og udtale på scenen.  
Vi arbejder med det allerede færdigskrevne stykke, hvor fokus for indlæringen er udtalen. Vi skaber vores egne teaterstykker. Her er fokus for indlæringen grammatik og udtale.
 
Museumsbesøg
Vi besøger de danske museer og lærer om historie og kultur - på dansk. Der hjemme arbejder vi med bøger, artikler, film osv. om kunstneren og udstillingen. På museet laver vi vores egne rundvisninger. Der fokuseres på grammatik, udtale, ordforråd.
 
Syng på dansk
Sangen går til hjertet. Vi lytter til sange. Sætter ord på det vi hører. Vi digter vores egne sange. Vi synger dem. Der lægges fokus på barnets udtale - stød, tryk, assimilation, reduktion, sætningsmelodi.
 
Lydbøger
Lydbogen åbner dine sanser og hiver dig ind i et nyt univers. Den er som filmen oplagt til dansk sprogsindlæring pga. den givne lyddimension.Via lytteøvelser, ved at skrive og tale om bogen, ved at give resume, beskrive karakterer, nå frem til budskabet, osv. - forbedres grammatik, ordforråd, og udtale.
 
Historiefortælling
Den gode historie fanger, fængsler, forfører. Vi glemmer tid og sted og vi begiver os ind i nye, fantastiske verdener. Det er gennem glæde og entusiasme at barnet lærer at tale et nyt sprog. Der arbejdes med højtlæsning og genfortælling.
 
Rim og remser
Vi leger med rim og remser. Vi digter vores egne rim og remser. Vi leger med ord. Vender sproget på hovedet - ser hvad det kan. Laver vrøvleord og vrøvlehistorier.
 
Grammatik
Grammatik betragtes ikke som et sandhedsbillede, som at hvis du behersker dette, så behersker du sproget. Grammatik er et instrument, ved hvilket du kan lære et sprog at kende - og at beherske sproget. 
Der arbejdes praktisk: Hvordan bygger vi sætninger op på dansk? Hvordan taler vi om fortiden, nutiden og fremtiden? Hvordan udtrykker vi gennemførte handlinger? Hvordan udtrykker vi bestemthed? Osv. 
 
Der undervises på tre niveauer: Begynder, mellem og øvet. 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint