-
 
MOR jeg vil lære engelsk NU!

Dit barn har et særligt talent for sprogtilegnelse. Giv det den gave, så tidligt som muligt at lære at mestre et fremmedsprog. Giv det den gave at leve sit talent for sprogtilegnelse ud og sin glæde ved dette. Dette er naturlig udvikling og med dette giver du dit barn den gave i sit folkeskoleliv og uddannelsesliv at være rigtig god til sprog.

Jeg arbejder med det 3-årige, 4-årige, 5-årige og 6-årige barn.


Engelske sange.
Sangen går til hjertet. Vi lytter til sange. Sætter ord på det vi hører. Vi digter vores egne sange. Vi synger dem.
 
Historiefortælling.
Den gode historie fanger, fængsler, forfører. Vi glemmer tid og sted og vi begiver os ind i nye, fantastiske verdener. Det er gennem glæde og entusiasme at barnet lærer at tale et nyt sprog. Der arbejdes med højtlæsning og genfortælling.

Lydbøger.
Lydbogen åbner dine sanser og hiver dig ind i et nyt univers. Den er oplagt til sprogindlæring pga. lyddimensionen. VI taler og skriver om bogen, beskriver karakterer, budskabet og vi genkender os selv i den. 
 
Rim og remser.
Vi leger med rim og remser. Vi digter vores egne rim og remser. Vi leger med ord. Vender sproget på hovedet - ser hvad det kan. Laver vrøvleord og vrøvlehistorier. 
 
Drama.
Dramaet defineres som den kropslige og mundtlige sociale leg. Vi leger sproget ind. Dette via rollespil, præsentationsøvelser, huskelege, gæt og grimasser, lydøvelser, grammatikøvelser. 

Og vi laver

så meget mere.


SiteBuilder drevet af  Vistaprint