Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ordglæde

Dit barn har et særligt talent for sprogtilegnelse. Giv det den gave, så tidligt som muligt, at lære at meste et fremmedsprog.

Undervisningspakker:

Syng på tysk

Sangen går til hjertet. Vi lytter til sange. Sætter ord på det vi hører. Vi digter vores egne sange. Vi synger dem. Der lægges fokus på barnets udtale - stød, tryk, assimilation, reduktion, sætningsmelodi.

Lydbøger

Lydbogen åbner dine sanser og hiver dig ind i et nyt univers. Den er som filmen oplagt til sprogindlæring pga. den givne lyddimension. Via lytteøvelser, ved at skrive og tale om bogen, ved at give resume, beskrive karakterer, nå frem til budskabet, osv. - forbedres grammatik, ordforråd, og udtale.

Historiefortælling.

Den gode historie fanger, fængsler, forfører. Vi glemmer tid og sted og vi begiver os ind i nye, fantastiske verdener. Det er gennem glæde og entusiasme at barnet lærer at tale et nyt sprog. Der arbejdes med højtlæsning og genfortælling.

Rim og remser.

Vi leger med rim og remser. Vi digter vores egne rim og remser. Vi leger med ord. Vender sproget på hovedet - ser hvad det kan. Laver vrøvleord og vrøvlehistorier.

Rollespil

Rollespil er af afgørende betydning for barnet. I rollespil bearbejder og begriber barnet den verden, som det mødes med i hverdagen. I rollespillet skaber barnet en historie, et plot, roller og replikker. I rollespillet er barnet en del af et glædeligt samspil med andre børn.Via rollespillet lærer barnet at tale og skrive et nyt sprog.

Grammatik

Grammatik betragtes ikke som et sandhedsbillede, som at hvis du behersker dette, så behersker du sproget. Grammatik er et instrument, ved hvilket du kan lære et sprog at kende - og at beherske sproget.

Der arbejdes praktisk: Hvordan bygger vi sætninger op på tysk? Hvordan taler vi om fortiden, nutiden og fremtiden? Hvordan udtrykkes gennemførte handlinger? Hvordan udtrykkes bestemthed? Osv.

Der undervises på 3 niveauer; begynder, middel, øvet.