-

Her på historieværkstedet lytter vi til og oplever historier og vi skaber vores egne historier. Dette fra små anekdoter i hverdagen til eventyr, fabler, noveller etc. 
 
Vi skaber det trygge rum, hvor der eksperimenteres. Vi skriver for sjovt, på nye måder, vender ting på hovedet. Fejl og proces værdsættes.   
 
På historieværkstedet undervises i genreforståelse og narrativ teknik. Vi lader os inspirere, vi prøver af, og vi springer rammer. 
 
 
Der undervises i:
 
- Fortælleteknik 
- Billeddannelse
- Idevirksomhed
- Liniær og cirkulær narrativitet 
- Kropslig fortælling
- Sprogets musik
- Det visuelle billede
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint