-
 
Åge Emanuel Ordklog
blev gal og vred på sin ordbog
gravede den ned i naboens bed
mellem roser og løg
med sin spade
 
Måneder gik og en midnat i maj
Blev Ordklog forskrækket og skreg
Op af naboens jord kom de fineste ord
Med blomster og stængler og blade 
 
 

Velkommen til Ordglæde. Her glædes vi over ordet og skaber med det. Her lærer børn sproget at kende gennem legen og fascinationen og de oplever at evne at mestre det.
 
Hos Ordglæde gives der ikke karakterer eller stilles krav til en særlig læringsform. Lysten står som den centrale læringform, fordi at det er der at læring sker.
Har du et særligt visuelt barn? et auditivt? et sprogligt? et fysisk, hvor det er gennem den fysiske udfoldelse at man sanser og lærer? Det er dit barn og dennes måde at lære på, der bestemmer undervisningen.
 
Der undervises i almindelig sproglig beherskelse og i fremmedsprog. Der undervises i sproglig bevidsthed, læsefærdighed, billeddannelse, fortælleteknik. Der undervises i fremmedsprog; dansk som andetsprog, tysk, engelsk, fransk. Osv. 
 
Tag et kik rundt på hjemmesiden og orienter dig nærmere. Du er også velkommen til at ringe på - 51270131
 
 
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint