Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ordglæde

Kurser for ordblinde

Den korteste definition på det at være ordblind - det er en manglende evne til at forbinde det visuelle med lyden. Det er et stort problem, fordi lyden er en stor del af et sprog.

Ordblindhed kan folde sig ud på forskellige måder. Problemerne kan ligge i læsningen eller det kan ligge i det skriftlige udtryk eller det kan ligge begge steder. Ofte sker der det, at endelserne og de små ord i teksten forsvinder.

Graden af barnets ordblindhed bestemmer undervisningen. Angår det ordblindhed i svær grad, eller i let grad? Ved ordblindhed i svær grad, er IT- hjælpemidler en god støtte. Barnet vil opleve at fungere kommunikativt i hverdagen og at udvikle sig fagligt. Ved ordblindhed i svag grad, anbefales et grammatikkursus. Det kan du læse om nedenfor.

Sprogtest

Er jeg ordblind eller er jeg ikke? I hvor høj en grad?

Kursus i grammatik

Med udgangspunkt i test skræddersys et kursus til det enkelte barn. Målet med kurset er at bevidstgøre barnet om de svagheder han/hun har og at skabe et instrument til daglig håndtering af disse. 

Ved blot at vide hvor svaghederne ligger, og dernæst at handle på dem, så er man nået langt.

Fokuspunkter for undervisningen er:

- Grammatikøvelser.

- Tekstskrivelse med øvelse af svaghed i grammatikken.

- Oparbejdelse af sprogligt instrument

Ordblind - og en rigtig god kommunikator

Mange ordblinde render rundt med en dårlig samvittighed og en opfattelse af at de er svage i deres kommunikation. Det er vigtigt at forstå at sproglige færdigheder og kommunikative færdigheder er to forskellige ting.

Kommunikative færdigheder handler om evnen til at tage kontakt til andre mennesker; at lytte og det handler om evnen til gennemslagskraft. Sådanne færdigheder er personlige færdigheder - og det er noget, som man kan lære.

Sproglige færdigheder handler om evnen til at skrive og læse - og det er en helt anden historie.

Kurset sigter mod at udvikle den enkeltes kommunikative færdigheder. Der gives teknikker til beherskelse af disse.