-
 
Dit barn har et særligt talent for sprogtilegnelse. Giv det den gave, så tidligt som muligt, at lære at meste et fremmedsprog.
 
Undervisningspakker:
 
 
Syng på tysk
Sangen går til hjertet. Vi lytter til sange. Sætter ord på det vi hører. Vi digter vores egne sange. Vi synger dem. Der lægges fokus på barnets udtale - stød, tryk, assimilation, reduktion, sætningsmelodi.
 
Lydbøger
Lydbogen åbner dine sanser og hiver dig ind i et nyt univers. Den er som filmen oplagt til sprogindlæring pga. den givne lyddimension. Via lytteøvelser, ved at skrive og tale om bogen, ved at give resume, beskrive karakterer, nå frem til budskabet, osv. - forbedres grammatik, ordforråd, og udtale.
 
Historiefortælling
Den gode historie fanger, fængsler, forfører. Vi glemmer tid og sted og vi begiver os ind i nye, farlige, magiske, fantastiske verdener. Det er gennem glæde og entusiasme at dit barn lærer at tale et nyt sprog. Der arbejdes med højtlæsning, genfortælling.
 
Rim og remser
Vi leger med rim og remser. Vi digter vores egne rim og remser. Vi leger med ord. Vender sproget på hovedet - ser hvad det kan. Laver vrøvleord og vrøvlehistorier.
 
Grammatik
Grammatik betragtes ikke som et sandhedsbillede, som at hvis du behersker dette, så behersker du sproget. Grammatik er et instrument, ved hvilket du kan lære et sprog at kende - og at beherske sproget. Der arbejdes praktisk: Hvordan bygger vi sætninger op på tysk? Hvordan taler vi om fortiden, nutiden og fremtiden? Hvordan udtrykkes gennemførte handlinger? Hvordan udtrykkes bestemthed? Osv.
 
Der undervises på 3 niveauer; begynder, middel, øvet. 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint