-
 
 
Skæve børn, lige børn, tygge børn, tynde bør - Velkommen til
Hos Ordglæde er vi af den overbevisning at barnet er unikt og at det er lærerens opgave at møde barnet der hvor det står i sit læringsmæssige udgangspunkt.
 
Børn lærer på så mange forskellige måder. Det kan være et barn der lærer gennem det visuelle, gennem det auditive, det kan være et særligt fysisk barn. Det kan også være et barn med læringsmæssige udfordringer. Måske er dansk ikke dets modersmål? Måske tror barnet ikke nok på sig selv? 
 
 
Læring sker i glæde
Trods det faktum at der hos den danske folkeskole lægges megen energi i udenadslære, tests, karaktergivning, så er der til stadighed problemer med læringen. Læring sker i glæde. Der hvor vi glemmer at vi lærer. Der hvor der er plads til nye vinkler, nye veje, og masser af fejl.
 
Hos Ordglæde siger vi farvel til tests, karaktergivning og velkommen til: motivation, glæde, leg.
  
 
 
5 punkter
som er styrende i undervisningen:
 
1. Lyst står som væsentligste læringselement
2. Barnet mødes i sin individuelle læringsform
3. Der arbejdes progressivt
4. Et kodeord er tillid
5. Barnet gives selvtillid
SiteBuilder drevet af  Vistaprint